Maja Koppfeldt
Välkommen till

Maja Koppfeldt

Leg. Psykoterapeut, Magisterexamen i Psykologi, Sexolog

Om mig, Maja Koppfeldt

Jag är Leg. Psykoterapeut och sexolog med psykodynamisk inriktning och har lång erfarenhet inom fältet sexologi med fördjupning inom sexuella övergrepp i nutid och dåtid. Är utbildad traumaterapeut och arbetar med LI (Lifespan Integration) som främsta behandlingsmetod. Mitt specialistområde är inom incest och jag är upphandlad av Polisen som sakkunnig inom sexuella övergrepp mot barn. Jag är författare till boken Incest och sexuella övergrepp i vår samtid. En bok till dig som överlevare, behandlare och samhällsmedborgare utgiven 2024 (Max Winston Publishing).

Jag är delägare i Tri Psykologi AB, vår mottagning finns på Västra Hamngatan 11 i Göteborg, mitt emot Domkyrkan. Jag arbetar för WONSA (World of no sexual abuse) som är den enda specialistvårdskliniken i Sverige för sexual våldsutsatta i ett icke akut skede.

Jag har tidigare arbetat politiskt som ledamot i Psykiatriberedningen Västra Götalandsregionen, och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden, föreläser, debatterar, handleder och utbildar. Fortbildning i urval: Trauma & Dissociation (går i handledning av Suzette Boon och Magdalena Bluhme), ISTDP (affekt fokuserad terapi), iKBT, LI, , UGL, Internutbildningar nxtME, Ledarfokus, Healing Requires Precision (somatic memory-based trauma resolution modality step by step).

Som legitimerad psykoterapeut arbetar jag under hälso- och sjukvårdslagen, vilket innebär att jag omfattas av offentlighets- och sekretesslagen (OSL), har patientförsäkring och står under tillsyn av inspektionen för vård och omsyn (IVO).

Maja Koppfeldt
Handledning

Handledning

Jag handleder främst arbetsgrupper inom området sexuella övergrepp i akuta och icke akuta skeden. Med en fördjupning inom trauma och de skador som uppkommer när en person varit utsatt för sexuellt våld i barndomen. Jag har även erfarenhet av att arbeta som VD och handleder inom arbets- och organisationspsykologi. Vid uppstart av nya handledningsuppdrag diskuteras en handlingsplan fram tillsammans med organisationen/föreståndaren med arbetsgruppens behov i fokus. Ni kan välja mellan handledning i grupp eller individuellt.

Gruppterapi Incestöverlevare

Att träffas i grupp är en bevisad effektiv terapiform för incestöverlevare. Som gruppledare arbetar jag utifrån utgångspunkten att gruppen är en trygg och säker plats där alla får dela med sig och lyssna till andra. Målet är att ge dig som incestöverlevare en möjlighet att få lära dig mer om området incest, vilka skador incest genererar, få stöd och behandling för att kunna läka, få nya tankar, diskutera olika livsområden som berör dina upplevelser tillsammans med andra som delar liknande erfarenheter. Vi arbetar utifrån Brandts (1981) modell som är en verifierad effektiv metod som visar på att gruppterapin minskar känslan av skuld och skam för de utsatta, bryter känslan av isolering och löser upp känslan av hemlighetsmakeri kring incest då du som gruppmedlem får agera både hjälpare och bli hjälpt själv.

Gruppterapin hålls i både fysiska grupper och digitala. En ny grupp startar när 10 deltagare anmält intresse. Gruppträffarna är på onsdagar mellan kl. 18-20 och de fysiska träffarna är på Västra Hamngatan 11 i Göteborg. Kostnaden för programmet är 5000 kr för 10 tillfällen (20 timmar) vilket innebär 250 kr per timme för dig som deltagare. Det bjuds på fika vid varje grupptillfälle och varje gruppdeltagare får ett ex av min bok Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid. En bok till dig som överlevare, behandlare och samhällsmedborgare (Max Winston Publishing, 2024). Ni kan e-posta er intresseanmälan. Du kan som deltagare ansöka om ekonomiskt bidrag från föreningen Dumpen.se.

Grupptillfälle 1

Introduktion

Introduktion av hur medlemmarna ser på sig själva i nutid och hur det känns att komma dit. Deltagarna är informerade av att inte tala om sina erfarenheter i detalj vid första tillfället och vi går igenom sekretess.
Grupptillfälle 2 och 3

Delgivning

Deltagarna berättar sina erfarenheter av incest i detalj, halva gruppen talar det första tillfället och den andra hälften det andra tillfället. Efteråt uppmuntras deltagarna att sätta upp både korta och långsiktiga mål som de hoppas uppnå under 10 veckors kursen och efteråt.
Grupptillfälle 4, 5 och 6

Öppet grupptillfälle

Detta är öppna grupptillfällen där gruppen själv väljer ämnen som de vill diskutera. Teman som närhet och distans i relationer till partners i vuxenlivet, sexuella svårigheter i nutid, emotionell stress, depression och suicidtankar, ångest, skuldkänslor, skam, känslor av menlöshet, tomhet och överdriven rädsla, rädsla för att välja fel man, rädsla för att förgripa sig på sina egna barn, åter traumatisera genom att vara fysiskt eller psykiskt instabil.
Grupptillfälle 7 och 8

Uppläsning av brev

Deltagarna får läsa upp brev som de har skrivit hemma till sina förövare, halva gruppen läser första tillfället och de andra vid det senare tillfället. Brevet kan skrivas till förövaren eller till någon annan viktig person som deltagaren känner behöver ta del av materialet. En tydlig instruktion om att de inte behöver skicka brevet men de behöver läsa upp brevet för gruppen.
Grupptillfälle 9 och 10

Avslut

Dessa tillfällen fokuserar på avslut och att säga hejdå till varandra. Här går man igenom vad som kommit upp under programmet och utvärderar vad som varit hjälpsamt och mindre hjälpsamt. Man går igenom de korta och långsiktiga målen som deltagaren satt upp och följer upp dem.
Efter avslutad kurs

Evaluering

Efteråt ifylls en evalueringsblankett och alla bjuds in på en återträff 6 månader senare. Det fanns inga restriktioner till att gruppmedlemmar får ha kontakt utanför gruppen men tystnadsplikten är en röd tråd som tas upp kontinuerligt.

Priser

Här listar jag priserna på mina uppdrag.

Terapisession

1100 kr (ingen moms)

Handledning enskilt eller grupp

1750 kr per timme exkl. moms

föreläsning eller utbildning

Priser på föreläsning eller utbildning lämnas efter dialog om önskemål om tid och innehåll

Gruppterapi

10 tillfällen á 2 h, 5 000 kr (250 kr per timme) fika ingår
Böcker

Böcker

Jag publicerar under 2024 boken Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid, en bok till dig som överlevare, behandlare och samhällsmedborgare. Boken riktar sig både till dig som överlevare och alla som möter målgruppen sexual våldsutsatta professionellt.

Kontakt

Om du vill söka som privat patient så når du mig enklast via e-post. Till mig kan man söka privat eller via egenremiss till WONSA (World of No sexual Abuse) som är den enda specialistvårdskliniken i Sverige idag, inom sexuella övergrepp i ett icke akut skede. Jag tar även emot patienter via videolänk.

Första gången vi träffas lägger vi fokus på dig och jag ställer frågor om hur det har sett ut för dig under din uppväxt och hur du lever idag. Vi går igenom de områden i ditt liv som du vill ha hjälp med och jag ger förslag på en behandlingsplan. Om det känns bra för dig efter första mötet så bokar vi fler tider.

Adress

  • Tri Psykologi AB
    Västra Hamngatan 11
    411 17 Göteborg

Jag finns på

©  Maja Kopfeldt | Skapad av Vestergård Webb & Design