böcker

Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid

Jag publicerar under 2024 boken Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid, en bok till dig som överlevare, behandlare och samhällsmedborgare. Boken riktar sig både till dig som överlevare och alla som möter målgruppen sexual våldsutsatta professionellt. Jag har sedan ett årtionde specialiserat mig inom incest och arbetar idag kliniskt med traumaterapi och handledning. Jag är ofta anlitad som föreläsare och upphandlad som sakkunnig av Polisen inom sexuella övergrepp mot barn. Området incest är tabubelagt och incestutsatta har tidigare inte fått den uppmärksamhet som de som grupp förtjänar. Min bok är ett bidrag till att synliggöra, utbilda både dem själva och behandlare och stärka deras röst i samhället. Jag har genom åren behandlat över 150 incestutsatta och har i boken valt att skriva om dom som en enad sammansatt röst. Jag skriver med stor ödmjukhet för och genom den jag mött men också utifrån äldre och modern forskning. Detta har jag valt för att vi inte ska förminska deras upplevelser genom att kunna säga att det var ju bara en person. Incest drabbar inte få, det drabbar många. Boken belyser bland annat de skador som sexuella övergrepp mot barn genererar, inte bara akuta skador utan även de skador som patienten bär med sig genom livet. I Sverige är 1–2 barn i varje klass utsatta för incest och 28 % av flickor och 10 % av män är utsatta för sexuella övergrepp innan 14 års ålder.

Incest och tystnad hör ihop, det tar ofta årtionden innan ett offer fattar mod till sig och vågar berätta. Men problemet är inte incest överlevares tystnad, utan att vi som samhälle inte har lyssnat. Incest som företeelse kommer troligtvis inte att upphöra utan behöver för alltid vara talbart, aktuellt och finnas på politiska agendor. Men det är nästan som om samhället återupptäcker detta känsliga ämne och brott gång på gång i stället för att låta samtalet om incest upphöra att vara tabu en gång för alla.

Boken belyser främst incest men även sexuella övergrepp mot barn utförda av någon utanför familjen som sker vid grooming, sex som självskada eller barn och unga som säljer sex mot ersättning. Boken handlar även om aktiverade försvarsmekanismer hos utsatta, en fördjupning om dissociation och vilka faktorer som påverkar graden av dissociation såsom hur lång tid man varit utsatt, frekvens av övergrepp, penetration, grad av våld, tvång eller skrämsel, passivt eller villigt deltagande, skam och skuld och den förvirrade dynamiken som uppstår i en familj där incest finns.

Avslutningsvis behandlar boken behandling och läkning av de skador som uppkommer av incest och sexuella övergrepp i barndomen utifrån modern forskning. Samt hur pedofilens tändningsmönster som är riktat mot barnet utrycker sig och hur gruppen pedofiler är strukturerade, organiserade och systematiskt arbetar med att undkomma rättsliga konsekvenser och komma tillräckligt nära barn för att kunna begå övergrepp.

Beställning

Du kan beställa boken Incest och sexuella övergrepp mot barn i vår samtid här:

Adress

  • Tri Psykologi AB
    Västra Hamngatan 11
    411 17 Göteborg

Jag finns på

©  Maja Kopfeldt | Skapad av Vestergård Webb & Design